VOOR WIE

Zowel voor huidige én toekomstige onderwijzigers uit alle onderwijsniveaus:

  • kleuteronderwijs
  • basisonderwijs
  • secundair onderwijs
  • buitengewoon onderwijs
  • hoger onderwijs
  • volwassenenonderwijs.

niet alleen voor leerkrachten, maar evenzeer voor directies, studenten en cursisten, ouderraden, koepels, pedagogische begeleiders , departement en kabinet onderwijs,…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s